info@svetlostgrafika.com.mk
+389 2 2622 693
070-764-650

Референци

За профилот на фирмата говори листата на клиенти кои ја избрале "Светлост Графика" за своите печатарски потреби. 
Ова се дел од фирмите кои избраа да печатат кај нас:

Комерцијална Банка
АД за осигурување Вардар
ЈП Паркови и Зеленило
Вишо Јавно Обвинителство
ЈП Македонска Радио Телевизија
Зегин
ЈЗУ  Клинички Центар
ЈЗУ Здравствен дом Скопје
Студенски центар Скопје
Крка фарм
ЖАС АД